Fundacja

Fundacja jest organizacją pomocniczą prowadzącą działalność gospodarczą i pozwalającą "Całej Naprzód" sprzedawać rzeczy i świadczyć usługi, z których dochód przeznaczany jest na realizację misji organizacji. Dzięki fundacji "Cała Naprzód" może pozyskiwać sponsorów. Mimo prowadzenia działalności gospodarczej, osoby zaangażowane w działania fundacji nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia (tak samo jak w przypadku stowarzyszenia), a najważniejsze decyzje odnośnie funkcjonowania samej fundacji podejmowane są przez ogół członków "Całej Naprzód".

Fundację powołaliśmy w 2014 roku. Jest to pierwsza w Gliwicach fundacja powołana przez stowarzyszenie. Fundusz założycielski stanowiły środki, które "Cała Naprzód" otrzymała jako nagrodę za najważniejszy tytuł przyznawany w Gliwicach dla organizacji pozarządowych - "Organizacja Roku 2013" za całoroczną działalność na rzecz mieszkańców Gliwic.

Jako fundacja działamy w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), statutu, uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych. Możemy prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczamy na realizację celów statutowych. Organami nadzoru fundacji są Prezydent Miasta Gliwice oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualnosci
Konkurs Fotorgaficzny "Tu czytam!" w ramach Skupu Kultury 2018
Gra miejska "Znajdźki Terenowe"
Newsletter
Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat imprez organizowanych przez Stowarzyszenie "Cała Naprzód"
Copyright © 2011 FineCMS - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl