Sprawozdanie ze zb. publ. MAC nr 370/2013

 

Na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 370/2013 z dnia 26.09.2013 r. w terminie od 31.10.2013 r. do 31.10.2014 r. przeprowadzona została zbiórka publiczna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów leczenia, konsultacji lekarskich, w tym transportu związanego z wizytami u specjalistów medycznych, turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu ortez ortopedycznych w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 31 1750 1237 0000 0000 2227 5984. W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 2000,00 zł (w całości za pośrednictwem portalu Siępomaga.pl). Koszty: 120,00 zł – opłata dla portalu Siępomaga, za pośrednictwem którego gromadzone były środki (6% środków zebranych w ramach zbiórki). Dochód w całości, tj. 1880,00 zł nie został wykorzystany. Będzie wydatkowany na pomoc podopiecznemu Stowarzyszenia, niepełnosprawnemu Aleksandrowi Susłowi, zgodnie z jego wolą na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego mającego odbyć się wiosną 2015. Dochód zostanie wydatkowany na terytorium RP. Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymywały za swoje czynności żadnego wynagrodzenia.

Na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 370/2013 z dnia 26.09.2013 r. w terminie od 31.10.2013 r. do 31.10.2014 r. przeprowadzona została zbiórka publiczna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów leczenia, konsultacji lekarskich, w tym transportu związanego z wizytami u specjalistów medycznych, turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu ortez ortopedycznych w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 31 1750 1237 0000 0000 2227 5984. W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 2000,00 zł (w całości za pośrednictwem portalu Siępomaga.pl). Koszty: 120,00 zł – opłata dla portalu Siępomaga, za pośrednictwem którego gromadzone były środki (6% środków zebranych w ramach zbiórki). Dochód w całości, tj. 1880,00 zł nie został wykorzystany. Będzie wydatkowany na pomoc podopiecznemu Stowarzyszenia, niepełnosprawnemu Aleksandrowi Susłowi, zgodnie z jego wolą na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego mającego odbyć się wiosną 2015. Dochód zostanie wydatkowany na terytorium RP. Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymywały za swoje czynności żadnego wynagrodzenia.

 

 

Aktualnosci
Konkurs Fotorgaficzny "Tu czytam!" w ramach Skupu Kultury 2018
Gra miejska "Znajdźki Terenowe"
Newsletter
Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat imprez organizowanych przez Stowarzyszenie "Cała Naprzód"
Copyright © 2011 FineCMS - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl