Sprawozdawczość

Prowadzenie organizacji, to nie tylko przyjemność tworzenia i wspierania osób oraz pożytecznych inicjatyw. To także poważne obowiązki. Jako stowarzyszenie o statusie organizacji pożytku publicznego, przeprowadzające dużo akcji w formie zbiórek publicznych, spełniamy szerg obowiązków sprawozdawczych:

URZĄD SKARBOWY
Do 3 miesiąca każdego roku sporządzamy sprawozdanie finansowe, które zatwierdzane jest przez zarząd, komisję rewizyjną, poddawane pod głosowanie na walnym zebraniu członków i wreszcie - na przełomie czerwca i lipca - składane w I Urzędzie Skarbowym w Gliwicach.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sprawozdanie finansowe oraz tworzone odrębnie sprawozdanie merytoryczne jest - po uprzednim przyjęciu przez walne zebranie - przesyłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Sprawozdania te dostępne są dla każdego zainteresowanego pod adresem Departamentu Pożytku Publicznego:
www.pozytek.gov.pl

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYRFYZACJI
Prowadzone zbiórki publiczne zgłaszamy do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Co pół roku składamy sprawozdania z ich rezultatów, co rok - ze sposobu wydatkowania zebranych ofiar.
Sprawozdania te dostępne są dla każdego zainteresowanego pod adresem:
www.zbiorki.gov.pl

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Wszystkie istotne zmiany, takie jak zmiany statutu, czy członków władz, zgłaszane są do Krajowego Rejestru Sądowego.
Dane z Krajowego Rejestru Sądowego dostępne są dla każdego zainteresowanego pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://ems.ms.gov.pl

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Jako organizacja podlegamy okresowym badaniom prowadzonym przez GUS.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
Naszym organem nadzoru jest również Prezydent Miasta Gliwice, na którego wezwanie jesteśmy zobowiązani skadać wszystkie dokumenty.

Aktualnosci
Stowarzyszenie Cała Naprzód wraz z Piastem Gliwice zaprasza Państwa do licytacji kolacji z Gerardem Badią, która odbędzie się w czasie koncertu „Hałas Miast vol.5” 1 lipca 2017 na ulicy Średniej w Gliwicach przy Ministerstwie Śledzia i Wódki. Całkowity dochód z licytacji przeznaczony jest dla Aneczki Urban. Zapraszamy serdecznie do wsparcia. Planowana godzina licytacji 18.30-19.00.
Pierwsze Silent Disco w Gliwicach doczekało się kontynuacji. Znowu robimy Cichą Barbórkę!
Newsletter
Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat imprez organizowanych przez Stowarzyszenie "Cała Naprzód"
Copyright © 2011 FineCMS - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl